הקוד האתי של ניאופרם

עיסוק בתחום התרופות, תוספי התזונה והציוד והמכשור הרפואי משפיע, מטבע הדברים, על בריאותם וחייהם של אנשים ולכן מחייב מידה רבה של אחריות עסקית וערכית.

מאז ומתמיד ייחסה ניאופרם חשיבות לכללי האתיקה המקצועית בקבוצה ודרשה מעובדיה לנהוג על פיהם ובאופן נאות והוגן. מקומה של האתיקה בקבוצה בא לידי ביטוי בקבלת ההחלטות ובהתנהלות השוטפת, הן בקרב עובדי הארגון והן מול לקוחות, שותפים עסקיים וספקים.

ניאופרם מאמינה כי מחויבות עובדיה להתנהגות אנושית ואתית, היא תנאי הכרחי להצלחתה כקבוצה המובילה בישראל בתחום הבריאות. חזונה של ניאופרם הוא לספק פתרונות מובילים וחדשניים לאיכות חיים טובה יותר, תוך יצירת ערך מירבי ללקוחותיה, לשותפיה העסקיים, לעובדיה ולבעלי מניותיה.

כחלק מהגשמת חזון זה ומתוך הכרה בחשיבות יצירת קוד כתוב המאגד את כללי האתיקה, גיבשה ניאופרם קוד אתי בשיתוף העובדים. מהלך זה נועד ליצור שפה ברורה המגדירה כללי התנהגות, שיהיו נר לרגליהם של העובדים בהתנהלות מול מחזיקי העניין של הקבוצה.

בתהליך גיבוש הקוד האתי השתתפו למעלה מ-150 מעובדי הקבוצה ומנהליה. בנוסף, נערכו ראיונות עם מחזיקי עניין חיצוניים בארץ ובעולם, לרבות שותפים עסקיים, רופאים, רוקחים, ספקים, עמותות ומוסדות רפואיים.

לצורך הנגשת הקוד האתי לחיי היום-יום העסקיים, בחרה ניאופרם להציגו בחלוקה למחזיקי עניין, ולצרף סוגיות אתיות המאפיינות את העבודה השוטפת בקבוצה.

להורדת הקוד המלא לחץ כאן

כל הזכויות שמורות, פרומדיקו בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady