QP

החל מינואר 2012, עם כניסתן לתוקף של תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים), כל אצווה ומשלוח של תכשיר רפואי המיובא לישראל מחויב בקבלת היתר שיווק של רוקח אחראי (QP-Qualified Person) מטעם בעל אישור יצרן/יבואן, טרם שחרורו לשיווק בישראל.

פרומדיקו הוסמכה על ידי משרד הבריאות כיצרן/יבואן ומספקת שירותי שחרור אצוות לשותפיה המופצים.

הרוקח האחראי QP, אחראי להבטיח את איכות התכשירים שישווקו בישראל. עליו לוודא כי התכשירים המיובאים לישראל יוצרו בתנאי ייצור נאותים, הובלו לישראל בתנאים מתאימים וכן כי הינם תואמים לרישום התכשיר כפי שאושר בפנקס התכשירים על ידי משרד הבריאות, לרבות אופן התאמת וסימון אריזות התכשיר.

פרומדיקו מטפלת בהתרת השיווק של מאות אצוות בשנה ומחויבת לאיכותן.

כל הזכויות שמורות, פרומדיקו בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady